Vad blir vi sjuka av?

Även om vi lever i en pandemi verkar det som att många sjukdomar faktiskt drabbat oss i mindre utsträckning det senaste året. Det har fått mig att fundera. Vad blir vi egentligen sjuka av? Och hur väl fungerar egentligen företagshälsovården?

Att vi lever mitt i en pandemi har knappast undgått någon. Dödstalen i covid-19 har varit höga, och även om Sverige kommit igång med vaccinationerna är smittspridningen fortsatt hög på många håll. Samtidigt verkar färre insjukna i många andra sjukdomar, som vinterkräksjukan och säsongsinfluensa. Det kan vara så att de åtgärder som vidtagits, som att hålla avstånd och tvätta händerna ofta, har haft större effekt mot dessa sjukdomar än mot coronaviruset. 

Blir vi sjuka på jobbet?

Men en misstanke, som jag inte kan skaka av mig helt och hållet, är att vi på många sätt har hållit oss friska genom att hålla oss borta från våra arbetsplatser. En stor del av de som avlidit i covid-19 har bott på äldreboenden, där de anställda (med få undantag) inte kan arbeta hemifrån. 

Även i vanliga fall, när det inte är pandemi, finns det anledning att fundera över hur hälsosam vår arbetsplats är. Många av oss utsätts för en eller flera av följande hälsorisker under arbetsdagen:

  • Dålig luft
  • Buller och höga ljud
  • Stress
  • Tunga lyft och obekväma arbetsställningar
  • Damm
  • Starka kemikalier

Till denna lista kan vi lägga risken att smittas av bl.a. Coronavirus. Arbetsplatserna pekas ut som den plats där de flesta smittas, i viss konkurrens med hemmen. Därför är det viktigt att så många som möjligt arbetar hemifrån, och också att det finns adekvat skydsutrustning för de som inte kan arbeta hemifrån, exempelvis i vården. 

Företagshälsan har med andra ord en viktig roll att spela, men man kan fråga sig om den alltid fungerar som det är tänkt. För en beskrivning av företagshälsovårdens uppgifter, läs mer på sajten Företagshälsovård Stockholm.