Därför behövs akustikplattor

Den som någon gång har besökt en kyrka vet att det är en otrolig akustik i den byggnaden. Varje ljud hörs otroligt väl, man kan till och med höra en knappnål falla. Antagligen behövde man bygga kyrkorna – när kyrkorna nu byggdes för flera 100 år sedan – med akustik eftersom man inte hade de moderna ljudanläggningar som man har idag. När någon pratar i en kyrkobyggnad måste prästen tala väldigt långsamt för att inte prata i munnen på sitt eget eko. Pratar man för fort blir allt en enda grötig predikan och ingen hör vad någon säger.

Akustik i betongbyggnader

Det är vad akustik gör i byggnader som har höga tak, är byggda i sten eller betong. Och de allra flesta byggnader av idag byggs i dessa material. Tänk bara på ett trapphus, som också har en otrolig akustik, vilket gör att man hör precis allt vad som händer i trapphuset. Det är ju knappast meningen, men så är det. På liknande sätt är det med de flesta gym, idrottshallar och simhallar.

Den som försöker säga något till någon i dessa hallar och gym, har svårt att göra sig hörd, till den som står närmast, men de som simmar eller idrottar på andra sidan hallen hörs desto bättre. Det är ju på grund av akustiken i sim- och idrottshallen som gör att ljudet ekar. Det är ganska jobbigt för öronen och de flesta ger upp efter någon timme för att man inte står ut med oljudet i dessa byggnader.

Bygga bort oljudet med akustikplattor

Det som kan avhjälpa är att bygga sim- och idrottshallarna med akustikplattor som förhindrar att ljudet växer i styrka. Ljud är ju ljudvågor som vi inte kan se med blotta ögat, men vi vet att likt andra vågor så rör sig ljudet i vågor. Och det färdas från källan och studsar mot en byggnad och dess väggar och tak runt i byggnaden tills de dör ut.
Att bygga med akustikplattor är därför det mest effektiva sättet att slippa höra oljud och kunna koncentrera sig på vad den säger som står en närmast.