Att gå igenom en skilsmässa

Idag blir det ett inlägg som inte handlar om sport. Kanske handlar det om mig, eller om någon jag känner. Det är egentligen inte så viktigt. 

Livet kan ta oväntade vändningar, det har de flesta nog blivit medvetna om under detta år, herrens år 2020. Skilsmässorna har också ökat, eftersom fler makar stör sig mer på varandra, när de tvingas vara hemma hela tiden. Det har skrivits en hel del om detta, men vad man inte har skrivit lika mycket om, men som är intimt förknippat med skilsmässorna, är vårdnadstvisterna. 

Vad är en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist uppstår när föräldrar inte kan komma överens om vårdnaden om ett eller flera barn. I vissa fall går tvisten till domstol, men det är inte alltid den behöver göra det. Ett sätt att undvika detta är att i ett tidigt skede ta kontakt med en advokat som har stor erfarenhet av vårdnadstvister.

En sak det är viktigt att vara beredd på är att det inte är föräldrarnas behov och önskemål som ska jämkas samman i första hand vid en vårdnadstvist. Istället är det barnets behov som ska sättas i första rummet. Det är dock ganska vanligt att domstolen inte lyssnar på barnet över huvud taget. Det visar en granskning som Ekot har gjort. I de mest upprörande fallen har föräldrar som utsatt barnen för våld ändå fått vårdnaden, och anledningen är att ingen har frågat barnen om dessa saker.

Även efter att föräldrarna kommit överens kan saker dock komma att ändras. Ingen hade kunnat förutse pandemin, men även mindre förändringar kan få stora konsekvenser. Vad gör man exempelvis som förälder, vars f.d. partner har den största delen av vårdnaden, om denna förälder plötsligt vill minska umgänget? Svaret på den frågan hittar du i Svenska Dagbladet, där en advokat svarar på läsarnas frågor.